Quic Actions macOS

Hôm nay đột nhiên tôi cần chèn watermark cho một tập tin PDF và thật buồn là các ứng dụng hiện có trên macOS không thể làm được chuyện này. Nhưng rồi tôi nhận ...