Quay phim màn hình MacOS với QuickTime

Đang tính viết một bài về một phần mềm diệt virus dành cho MacOS. Quá trình lấy key và cài đặt hơi mệt mỏi nên quyết định quay phim cho lẹ. Nhưng làm sao để quay phim màn hình trên MacBook Pro ? Một trong những điểm yêu thích của tôi đối với MacOS là […]