ReNamer – Chuyên gia đổi tên tập tin

Trước nay tôi luôn đặt tên file nhạc theo một quy tắc “TênCaSĩ – Tên bài hát” và phần thông tin về bài hát cũng xóa hết, chỉ chừa lại Artist và Name. Sáng mồng 3 Tết tôi chép mấy chục bản nhạc vào thẻ nhớ và khi mở bằng điện thoại, một số bài […]