recovery console

Tối qua, khi tôi cài thử IOBit Advanced System Care trên máy ảo XP thì nó hỏi là có tạo một điểm khôi phục hệ thống hay không (System Restore Point) và tôi ...