Xóa sạch thông tin trong thư viện của WMP12

Mới đó mà đã 4 ngày rồi nhỉ ? 4 ngày không có lấy một bài nào để các hàng xóm đọc-chút-chơi, xin cáo lỗi, hehe. Thực sự thì viết một bài rất là mất thời gian, trong 4 ngày qua, nhiều lần tôi đã vào blog và viết nhưng tất cả đều ở tình […]