Samsung WatchOn

Bữa đang nằm vọc điện thoại thì sực nhớ có "phim nóng" sắp chiếu trên Tivi. Nhìn trái, rồi nhìn phải mà vẫn không thấy cái remote để bật, quan sát khắp phòng ...