sao luu du lieu

Hồi viết bài về Dropbox, tôi đã nghe nói đến đối thủ của nó là SugarSync. Cách đây không lâu, một hàng xóm đã đề nghị tôi dùng thử để xem nó và Dropbox “ai ...

Có lẽ bạn sẽ nghĩ USB thì backup làm gì chứ ? Có khác gì copy đâu ? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Copy dữ liệu từ USB ra máy tính là nguyên nhân khiến tôi chần ...