MozBackup – Backup mọi thứ của Firefox và ThunderBird

Hôm qua tôi nhận được comment của một bạn từ bài viết Đồng bộ bookmark, history cho “Cáo già” firefox. Tôi đã kiểm tra lại bằng cách đống bộ dữ liệu lên tài khoản tại Weave, xoá mọi thứ trên firefox và tiến hành đồng bộ lại -> không có gì hót hết ! Không […]