Security Software Downloader – Tự động tìm và tải các phần mềm bảo mật

Cũng từ câu chuyện phần mềm diệt virus của em họ mà tôi có kể ở bài viết bên dưới. Lúc nó hỏi tôi nên xài phần mềm diệt virus nào, tôi câm lặng và nói : Em online đi, lát anh gửi đường link để tải cho. Bởi vì tôi biết dù nói ra […]