Dropbox giới thiệu tính năng chia sẻ thư mục mới

Mấy bữa nay tôi thấy Dropbox gửi quá chừng mail “khoe” rằng họ mới bổ sung tính năng chia sẻ thư mục cho Dropbox. Ừ thì thử xem sao ! Trước giờ Dropbox cũng có tính năng chia sẻ thư mục nhưng chỉ dành cho 2 tài khoản với nhau mà thôi. Lần cập nhật […]