shortcut

Lần trước bạn đã biết tôi chạy các ứng dụng của mình từ hộp thoại Run chứ không phải sử dụng chuột để chọn trên Desktop, bạn có thể xem bài viết "Desktop của ...

Ngay khi tìm thấy thủ thuật này, tôi thật sự mừng. "Vì sao thế ?" Khi muốn rút USB ra khỏi máy tính, chắc chắn bạn cần phải sử dụng biểu tượng USB trên khay hệ ...