1 Comment

  1. Tự động thay đổi hình nền trong Windows 7 | Huỳnh Linh Quý Hòa Blog WordPress
    July 24, 2012 @ 10:31 am

    […] Bạn có thể xem bài viết “Desktop của tôi chỉ có 4 biểu tượng” và bài “Chạy mọi thứ từ hộp thoại Run” để biết thêm chi tiết. – Lý do cuối cùng là do tôi thích sự thông thoáng […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *