Show Rule

Không biết ý trời có phải kêu tôi coi tiếp "Đảo Hải Tặc" hay bắt tôi làm việc đây nữa, muốn xách xe chạy nhong nhong cũng không được : người giữ xe đã khóa ...