1 Comment

  1. josnguyen
    May 9, 2011 @ 10:32 am

    chà, cái này mới bik ah nha… hồi trước h toàn dùng firefox ko ah nên dùng thêm cái addon MeasureIt

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *