SkyDownloader Pro

Để tôi đoán là hiện tại bạn đang dùng uTorrent để tải file qua mạng ngang hàng ? Sai thì thôi nhé, hehe, chắc là bạn đang dùng một phần mềm khác uTorrent mà ...