Skydur – Truy cập web với IP từ Mỹ hoặc Anh

[Cập nhật] Mới đầu tôi tưởng Skydur không cho dùng thử nhưng không phải, nó vẫn cho bạn dùng thử nhưng tôi không biết thời hạn là bao lâu. Bởi vì trong quá trình đăng ký, nó bắt bạn phải chọn một trong các gói là 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm -> tôi […]