Wondershare Scrapbook Studio – Nhận key bản quyền miễn phí

Mấy ngày nay hơi bị choáng vì có cả tá phần mềm tặng key. Tải về dùng thử cho đã cuối cùng…lười quá nên chả viết được bài nào. Mà tôi tin là đa số đã được các blog khác giới thiệu hết rồi :)), tôi thì tôi chọn ra những phần mềm mà tôi […]