SpeedUpMyPC 2011

Ái chà, lễ nhà ta mà sao thiên hạ tặng key bản quyền quá trời. Hehe, phải ưu tiên cho nó trước thôi, trong khi chờ đợi.... Tôi đang chờ đợi một ổ cứng mới ...