Spoon

Thực ra, cái tiêu đề cũng không chính xác mấy cho lắm. Spoon là một dịch vụ web và nó cho phép bạn chạy các ứng dụng phổ biến như Chrome, Firefox 3.5, Skype, ...