Steam Mover – “Chuyển nhà” cho các ứng dụng

Hồi trước ổ cứng của máy ở cty chỉ có 80Gb, than trời than đất bởi vì nó luôn trong tình trạng quá tải, đỏ lòm. Nhiều khi ổ C chỉ còn trống khoảng 100Mb, có lúc treo máy luôn. Nay được trang bị ổ cứng 160Gb nhưng không hiểu sao nó vẫn đỏ như […]