SugarSync 2.0 Beta – Diện mạo mới, tính năng mới

Hôm qua, khi tôi vào SugarSync để tải về thì phát hiện SugarSync đã có phiên bản mới với giao diện được thiết kế lại hoàn toàn. Đúng như vậy, từ hồi xưa khi tôi viết bài so sánh nó với Dropbox, tôi đã cảm thấy cái giao diện cũ của nó có chút vấn […]