tai driver moi nhat

Hôm rồi năn nỉ gãy cả lưỡi mới được một "ku" cho cái key bản quyền Windows 7 Pro 64-bit. Tôi đã đăng tin trên facebook là cần đổi với ai đang có dư key bản ...

: Bạn Hoang Thien Luong vừa mới gửi cho tôi 50 key bản quyền. Tôi sẽ gửi lại cho các bạn không đăng kịp đăng ký. Uniblue Driver Scanner 2011 là phần mềm giúp ...