tài xế grab khóc

Hôm nay, tôi lại đặt Grab giao hàng cho tumlumshop.com như mọi khi và chứng kiến bạn tài xế cẩn thận nhất quả đất : mở hàng kiểm tra kỹ lưỡng, chụp ảnh và ...