Tăng cường bảo mật và tăng 2GB miễn phí tài khoản Google Drive

Mặc định mỗi tài khoản Google sẽ có 15GB dung lượng miễn phí chia sẻ cho 3 dịch vụ chính là Gmail, Goolge Drive và Goolge+ Photo. Từ giờ tới ngày 17 tháng 2, bạn sẽ có cơ hội nâng lên 17GB miễn phí chỉ với vài cú click chuột đơn giản nhưng không kém […]