USBImageTool – Tạo ảnh cho USB

Có lẽ bạn sẽ nghĩ USB thì backup làm gì chứ ? Có khác gì copy đâu ? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Copy dữ liệu từ USB ra máy tính là nguyên nhân khiến tôi chần chừ chưa thử nghiệm tính năng BitLocker của Win7, tính năng mà tôi đã muốn dùng thử […]