Ninite : Cài hàng loạt phần mềm chỉ với một lần nhấp chuột !

Tôi còn nhớ hồi tôi cài xong Windows 8, phải lên mạng và tải về từng file cài đặt của : Dropbox, SkyDrive, FileZilla, 7Zip, Notepad++, Skype, Trillian, Firefox, VLC, iTunes, TeamViewer…v…v…Quá trình tìm-tải-setup này tốn khá nhiều thời gian và công sức. Dù tôi đã từng giới thiệu phần mềm này 2 năm trước […]