3TDesk – Tạo hiệu ứng 3D cho cửa sổ ứng dụng

Cả ngày mệt mỏi, thư giãn chút nào : tôi đang “nghịch” bằng cách mở hàng đống ứng dụng, cứ mở nó lên rồi lại thu nhỏ xuống, mở “tên” khác lên rồi lại thu nhỏ xuống, cuối cùng cái màn hình Desktop nó trông như thế này đây :