tao menu

Chào tất cả hàng-xóm ! anhhangxomonline trở lại rồi đây. Hôm T2 được nghỉ bù nên không tính, hôm nay mới bắt đầu viết bài lại, hehe. Kể từ khi viết bài cuối ...

Tôi hay có thói quen “chêm” vào đĩa cài Win hoặc một số đĩa khác một thư mục chứa các phần mềm cần dùng nhất như Unikey,FoxitReader,Ccleaner…v…v…Mục đích đơn ...