tao usb boot

Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã khui hàng cái USB của SanDisk mà tôi đã có lần đăng hình trên Facebook FanPage .Đúng như dự đoán, do nó quá nhỏ nên khi rút ...

Vừa rồi, Microsoft phát hành một tiện ích nhỏ có tên Windows 7 USB/DVD Download Tool để tạo USB/DVD có thể boot được của Windows 7. Tuy nhiên, sau đó phần mềm ...