Task Manager

Một trong những cải tiến được mong đợi của Firefox mà tôi đã có dịp dùng thử là : hiển thị nhiều tiến trình trong của sổ taskmanager. Nếu bạn để ý sẽ thấy sự ...

Khi máy tính bị nhiễm virus, thường thì những công cụ hệ thống có thể giúp bạn phát hiện và giải quyết hậu quả do virus để lại đều bị khoá, kể cả sau khi bạn ...