tat ca trong mot

Tôi vừa nhận được một comment cho bài viết "Tạo đĩa cài đặt Windows 7 tất cả trong một". Đó là bài viết hướng dẫn tạo một đĩa cài đặt Windows 7 với tất cả ...

: Bạn cũng có thể sử dụng công cụ AIO để làm theo hướng dẫn từ bài viết ...