Thay đổi đường dẫn profile cho Skype

Microsoft đã mua lại Skype năm ngoái với giá hơn 8 tỉ USD. Hiện tại thì Skype vẫn còn miễn phí. Tuy nhiên, sắp tới có thể bạn sẽ phải nghe một đoạn quảng cáo khi tiến hành chat voice trên Skype :khoc2: . Cũng đúng thôi, 8 tỉ USD không thể “ngồi không” được, […]