Giới thiệu tính năng theo dõi comment bài viết

Như các bạn đã biết là blog đã được tôi thay đổi giao diện và phần sidebar bên phải đã được làm mới, nhiều thành phần không cần thiết đã bị xóa sổ. Tôi đang hướng tới sự đơn giản tối đa cho trang chủ nên sẽ không thay đổi nhiều trong vòng 2 năm […]