ShareMonitor – Theo dấu thư mục chia sẻ trong mạng LAN

Sáng nay được một trận cười bể bụng, tôi gửi cho người bạn đường link của thư mục chia sẻ trên máy. Khi truy cập vào thư mục đó, có một tập tin “Mo file nay ra.txt” và khi mở file đó ra thì nội dung chỉ có 2 chữ “Bị dụ” :cuoibebung: Sau đó […]