NetShare Monitor – Theo dõi dấu vết truy cập thư mục chia sẻ

Tôi xin đăng lại comment của một bạn và đó cũng chính là lý do chính để sử dụng NetShare Monitor : anhhangxom ơi! trong mạng LAN của tôi ở cơ quan cái folder chia sẻ của tôi ai đó cứ đưa vô mấy film bậy bạ không …giờ có cách nào mà tôi biết […]