thịt rừng

Còn nhớ vài năm trước, tôi chưa từng biết đến trên đời có một thứ thịt gọi là thịt rừng, mà đại diện chiếm đa số là heo rừng và nai rừng. Cho tới khi được nếm ...