Ôi Thịt rừng, là những niềm đau !

Còn nhớ vài năm trước, tôi chưa từng biết đến trên đời có một thứ thịt gọi là thịt rừng, mà đại diện chiếm đa số là heo rừng và nai rừng. Cho tới khi được nếm thử miếng heo rừng đầu tiên, tôi được gia chủ khẳng định là heo rừng 100%, hiếm và […]