thu muc public

Mấy bữa nay tôi thấy Dropbox gửi quá chừng mail "khoe" rằng họ mới bổ sung tính năng chia sẻ thư mục cho Dropbox. Ừ thì thử xem sao ! Trước giờ Dropbox cũng ...