track email

Trời thì mưa, xe thì đã cho mượn, máu lười lại nổi lên :cuoibebung: . Thôi thì ăn cơm + cá hộp và nuốt thêm cái bánh bao cho qua bữa vậy. Làm sao để biết ...

Nhiều lần tôi rất lo lắng vì không biết cái mail mình gửi người ta đọc tới đâu rồi, chính xác là đã đọc hay chưa để mình còn biết đường ...