Soluto – “Chuyên gia phân tích” quá trình khởi động hệ thống

Dạo này muốn nổi điên với cái máy, thời gian khởi động từ khi đăng nhập vào Windows khá lâu. Hết cửa sổ này đến cửa sổ khác đua nhau hiện ra nhưng bực nhất là TeamViewer, vì nguyên nhân gì đó mà nó hiển thị giao diện trên màn hình tới 2 lần. Hôm […]