trojan

Hôm rồi, có một bạn đã hỏi tôi key của ZoneAlarm® Extreme Security 2010 và câu trả lời của tôi là : có chết liền ! Haha. Một tính năng trong phiên bản Extreme ...

Hôm nay đã có 3 sản phẩm rồi, thôi thì chơi tới bến luôn, sáng mai post bài khác. Một sản phẩm Security khác mà tôi đã có dịp đề cập đến trong "sự kiện 22 ...

Đúng ra tôi tưởng là phần mềm này đã hết hạn nhận key nhưng Dawnsunlight nói là đăng ký được nên tôi thử lại và đúng như vậy, do lúc đó tôi thực hiện đăng ký 2 ...