tron 2 phan vung voi nhau

Một trường hợp khác rất hay gặp là muốn "cắt" một phần ổ D và "ghép" vào ổ C mà không bị mất dữ liệu -> Bạn xem phần cập nhật ở cuối của bài viết. Hôm qua ...