truyen cuoi

Một người đàn ông nói với một tên sát thủ : - Ở nhà thờ, Cha xứ dạy chúng ta rằng phải biết tha thứ. Tên sát thủ trả lời rằng : - Tha thứ là nhiệm vụ của ...

Đang làm vài thứ nhưng đọc được mấy cái truyện cười cười bể bụng. Đọc truyện cười để làm gì ? Để cười. Khoan hãy bàn đến nội dung nhé, chỉ cần bạn đọc và cười ...