uif

Lúc trước tôi hay sài Alcohol 120% để tạo và chạy đĩa ảo nhưng crack của nó thường hay được “khuyến mãi” vài con virus và tôi đã vài lần muốn nổi khùng khi đột ...