Unbreakable – Westlife

Mới ăn xong chén chè đậu xanh nấu với nha đam ! Có một dạo được mẹ làm cho ăn, thấy nó lạ lạ bởi vì món chè đậu xanh hôm nay có cái cái miếng gì nhỏ nhỏ, trong suốt, ăn vô thấy giòn giòn. Hỏi ra mới biết đó là nha đam, ăn […]