Tự định nghĩa kiểu gõ cho Unikey

Tin vừa cập nhật, Unikey đã phát hành bản 4.0 RC2 dành cho Win Vista/7, theo tác giả thì chưa hoàn thiện lắm nhưng vì “fan” yêu cầu quá nên phát hành và sẽ cập nhật thường xuyên. Trước mắt bạn có thể tải bản 32bit về từ địa chỉ http://tinyurl.com/nudcch hay http://tinyurl.com/n2ws3j với bản […]