USBDummyProtect – “Cần gạt chống ghi” bằng phần mềm cho USB

Tôi vừa mới cắm cái USB vào máy tính và hiện tại không hiểu tại sao nó cứ điên điên, mở bằng Windows Explorer là nó tự đóng lại và Windows lại nhận lại từ đầu, cứ thể, mở ra là giống như có ai đó rút USB ra và cắm lại vậy. Đó là […]