Windows 7 Anytime Upgrade – Tạo key nâng cấp lên các phiên bản Windows cao hơn

Đúng là đau khổ. Hôm nay, nhân tiện bàn về Google Analytics, tôi có nhã hứng muốn vào xem cái của mình thì mới tá hỏa là quên mật khẩu Gmail. Không những một cái mà là 2 cái mail quan trọng. Trả lời câu hỏi bảo mật thì “Sao câu hỏi này…lạ quá vậy […]