Windows 8 Consumer Preview

Hồi trước tôi chưa hình dung mình sẽ mua một cái tai nghe Wireless để làm gì. Nhưng giờ thì tôi đã biết :) . Mỗi lần gọi điện thoại bằng Google Voice, tôi có ...

Sáng qua, em-của-tui nó nhờ tôi chia đĩa cho máy tính của nó để nó làm chuyện "đại sự". Thì ra nó muốn cài Windows 8 và đã tải về file ISO từ Microsoft, có vẻ ...