Windows 8 iso download

Chưa bao giờ thấy phiên bản Windows nào mà đường link tải bản chính thức nhọc nhằn như cái Windows 8. Một số đường link trên mạng tải về là bản RTM với thời ...

Sáng qua, em-của-tui nó nhờ tôi chia đĩa cho máy tính của nó để nó làm chuyện "đại sự". Thì ra nó muốn cài Windows 8 và đã tải về file ISO từ Microsoft, có vẻ ...